Oferta

Nasza firma oferuje usługi w zakresie
kompleksowego projektowania i
wykonawstwa niżej wymienionych instalacji:

Instalacja sanitarne:

 • instalacje gazowe
 • instalacje wod-kan
 • instalacje grzewcze i ciepłownicze

Systemy ogrzewania budynków:

 • węzły cieplne, 
 • kotłownie gazowe i na paliwa stałe
 • pompy ciepła

Systemy wentylacji i klimatyzacji:

 • instalacje wentylacji mechanicznej
 • instalacje  klimatyzacyjne 
 • instalacje chłodnicze

Instalacje technologiczne

 • para, 
 • woda chłodnicza, 
 • sprężone powietrze, 

 • systemy odpylania 
 • instalacje olejowe
 • stacje uzdatniania wody i hydrofornie

Pozostałe:

 • systemy automatyki  BMS instalacji wentylacji, klimatyzacji 
 • sieci i przyłącza sanitarne, gazowe, ciepłownicze i energetyczne

Kontakt

2mprojekt S.C.

ul. Oficerska 17, 10‑217 Olsztyn
NIP: 7393895841, REGON: 366 737 607

© 2023 2mprojekt Designed by Happy Business