Projekt i modernizacja kotłowni gazowej w budynku SUW Likusy w Olsztynie

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: