Projekt i modernizacja stacji uzdatniania wody w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: