Projekt i wykonanie instalacji pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w Ikea Industry Lubawa

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: