Projekt i wykonanie instalacji wentylacji technologicznej pracowni chromatografii w katedrze technologii żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: