Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń dydaktycznych Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: