Przebudowa systemu przygotowania i rozprowadzenia c.w.u. i c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Kanta 22c i 40.

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: