Przebudowa wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody Światkach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: