Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.t., wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, przebudowy kotłowni i stacji uzdatniania wody, systemu BMS, przyłączy wod-kan w ramach zadania: „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”.

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: