Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: