Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wody lodowej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: