Wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej, w ramach zadania: „Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: