Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach zadania: „Remont budynku nr 11/251 hala sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą– Etap III”

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: