Realizacje

Tu znajdziecie przykłady naszych realizacji.

Projekt i modernizacja stacji uzdatniania wody w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonanie Instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przyłączy sanitarnych w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w Hali Produkcyjnej Maszynowni LC i Lakierni LC Ikea w Industry Lubawa. Montaż centrali wentylacyjnej o wydajności 110 000m3/h wraz z glikolowym odzyskiem ciepła z powietrza wyrzutowego z linii lakierniczych.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wody lodowej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku warsztatu zbrojmistrza twierdzy Boyen w Giżycku

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko

Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych w 4 budynkach wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Wyszyńskiego w Iławie

Przebudowa układu pomp olejowych kotła Vycke 8MW w Ikea Industry Lubawa

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wody lodowej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach agregatu angio Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń dydaktycznych Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

Projekt i modernizacja kotłowni gazowej w Banku Pekao Pl. A.Mickiewicza 2/3 13-200 Działdowo

Projekt i przebudowa drenażu opaskowego dla Budynku Opieki Laurentius w Olsztynie Przy ul. Hozjusza 19

Projekt i wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych o mocy 2000kw w Ikea Industry Lubawa

Projekt i modernizacja kotłowni gazowej w budynku SUW Likusy w Olsztynie

Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej hali magazynowej w Warkałach 23C

Projekt i wykonanie instalacji pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w Ikea Industry Lubawa

Projekt i wykonanie instalacji wentylacji technologicznej pracowni chromatografii w katedrze technologii żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13

Kontakt

2mprojekt S.C.

ul. Oficerska 17, 10‑217 Olsztyn
NIP: 7393895841, REGON: 366 737 607

© 2023 2mprojekt Designed by Happy Business