Realizacje

Tu znajdziecie przykłady naszych realizacji.

Przebudowa wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody Światkach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Rozbudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości  Szymany gmina Szczytno - Etap II w ramach zadania „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany”

Kompleksowa budowa instalacji gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 1500 kW na terenie portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach gmina Szczytno.

Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości  Szymany gmina Szczytno

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.t., wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, przebudowy kotłowni i stacji uzdatniania wody, systemu BMS, przyłączy wod-kan w ramach zadania: „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej - Osiedle ''Enklava '' w Olsztynie, Zakres prac: Generalne Wykonawstwo

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.t., wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji pożarowej, w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku E i F na potrzeby utworzenia Klinicznego Oddziału Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWIA w Olsztynie”

Projekt wykonawczy i wykonanie kotłowni wodnej na biomasę o mocy 1000kW w ramach zadania: ” Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki.”

Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.t., , instalacji elektrycznych i węzła cieplnego w Hali Napraw Wagonów przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 28 w Olsztynie.

Wykonanie wewnętrznych instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: Przebudowa systemu przygotowania i rozprowadzenia c.w.u. i c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kanta 22c i 40

Wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej, w ramach zadania: „Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach zadania: „Remont budynku nr 11/251 hala sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą– Etap III”

Projekt i modernizacja stacji uzdatniania wody w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonanie Instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przyłączy sanitarnych w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w Hali Produkcyjnej Maszynowni LC i Lakierni LC Ikea w Industry Lubawa. Montaż centrali wentylacyjnej o wydajności 110 000m3/h wraz z glikolowym odzyskiem ciepła z powietrza wyrzutowego z linii lakierniczych.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wody lodowej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku warsztatu zbrojmistrza twierdzy Boyen w Giżycku

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko

Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych w 4 budynkach wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Wyszyńskiego w Iławie

Przebudowa układu pomp olejowych kotła Vycke 8MW w Ikea Industry Lubawa

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wody lodowej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach agregatu angio Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń dydaktycznych Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

Projekt i modernizacja kotłowni gazowej w Banku Pekao Pl. A.Mickiewicza 2/3 13-200 Działdowo

Projekt i przebudowa drenażu opaskowego dla Budynku Opieki Laurentius w Olsztynie Przy ul. Hozjusza 19

Projekt i wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych o mocy 2000kw w Ikea Industry Lubawa

Projekt i modernizacja kotłowni gazowej w budynku SUW Likusy w Olsztynie

Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej hali magazynowej w Warkałach 23C

Projekt i wykonanie instalacji pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w Ikea Industry Lubawa

Projekt i wykonanie instalacji wentylacji technologicznej pracowni chromatografii w katedrze technologii żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13

Przebudowa systemu przygotowania i rozprowadzenia c.w.u. i c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Kanta 22c i 40.

Kontakt

2mprojekt S.C.

ul. Oficerska 17, 10‑217 Olsztyn
NIP: 7393895841, REGON: 366 737 607

© 2024 2mprojekt Designed by Happy Business