Projekt i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac:

Kontakt

2mprojekt S.C.

ul. Oficerska 17, 10‑217 Olsztyn
NIP: 7393895841, REGON: 366 737 607

© 2023 2mprojekt Designed by Happy Business