Projekt i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: