Projekt i wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych o mocy 2000kw w Ikea Industry Lubawa

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: