Projekt wykonawczy i wykonanie kotłowni wodnej na biomasę o mocy 1000kW w ramach zadania: ” Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki.”

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: