Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynku warsztatu zbrojmistrza twierdzy Boyen w Giżycku

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: