Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.t., wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji pożarowej, w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku E i F na potrzeby utworzenia Klinicznego Oddziału Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWIA w Olsztynie”

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: