Wykonanie wewnętrznych instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: Przebudowa systemu przygotowania i rozprowadzenia c.w.u. i c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kanta 22c i 40

Zamawiający:

Miejsce wykonania:

Zakres prac: