Zaprojektowanie i modernizacja kotłowni gazowej w budynku SUW Likusy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Miejsce wykonania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakres prac: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.